Kde sa môžeme najbližšie vidieť?

Sledujte stránku, o najbližšom podujatí vás budem včas informovať :)

Minulé udalosti

8. 6. 2018 - Bratislava - PLNÍM SI SNY
(inšpiratívno-meditačný večer) Viac informácií tu >>>

20. 7. 2018 - Bratislava - HOJNOSŤ
(inšpiratívno-meditačný večer) Viac informácií tu >>>

4. 8. 2018 - Banská Bystrica - ROBÍM, ČO MILUJEM
(poldenný interaktívny seminár) Viac informácií tu >>>

4. 8. 2018 - Banská Bystrica - HOJNOSŤ
(inšpiratívno-meditačný večer) Viac informácií tu >>>

10. 8. 2018 - Prešov - ŽIJEM SVOJE POSLANIE
(inšpiratívno-meditačný večer) Viac informácií tu >>>